แจ้งระบบเครือข่ายขัดข้อง

ช่วงเวลา 10.10 -10.35 น. วันที่ 19/04/59 วงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยกับ Uninet (Bandwidth 1 Gbps) ไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุ เกิดจากอุปกรร์ SFP Module มีปัญหาต้องปิดเปิดใหม่ ผลกระทบ

1. ไม่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

2. เหลือช่องทางการออกสู่อินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวมีผลกระทบต่อความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

การแก้ไข

1.ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อของ Uninet แล้วพบว่า SFP Module มีปัญหาต้องปิดเปิดใหม่ สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

2. แจ้งไปยัง Uninet เพื่อทราบถึงอาการที่เกิดขึ้น (เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยน sfp module ไปแล้ว)

View details »

เปิดใช้งานบริการ eduroam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

View details »