คู่มือแนะนำการใช้งาน Wifi

ขั้นต้อนการใช้งานเครือข่าย .@CRRU-WIFI

.@CRRU-WIFI เป็นรูปแบบการ Authentication ในรูปแบบ IEEE 802.1x มปลอดภัยมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการเข้ารหัสข้อมูล และมีความสะดวกมากกว่าเดิม คือการที่ไม่ต้องทำการ login ทุกครั้งที่ต้องการใช้งานเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย แต่ต้องมีการตั้ง profile การเชื่อมต่อในครั้งแรกก่อนถึงจะสามารถทำการใช้งานเครือข่าย .@CRRU-WIFI ได้ โดยสามารถทำตามคู่มือนี้

1. การตั้งค่า Windows Download

2. การตั้งค่า Android Download

เปิดใช้งานบริการ eduroam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam

เพิ่มเติม »

ขั้นต้อนการใช้งานเครือข่าย CRRU-WIFI และ @CRRU-WIFI

1.เลือกใช้เครือข่าย CRRU-WIFI , @CRRU-WIFI หรืออื่นๆเช่น ARITC ,SCIT หรือชื่ออื่นๆ ตามที่อาคารหรือหน่วยงานนั้นๆ ได้กำหนด

2.ระบบจะทำการเข้าเสู่หน้า Login ให้อัตโนมัติ หากไม่สามารถเข้าหน้า Login ได้ ให้พิมพ์ login.crru.ac.th

3.ทำการกรอก Username และ Password แล้วกด Login เพื่อเข้าใช้งาน

ท่านสามารขอ Username และ Password ได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง E-learning ผ่าย IT